การควบคุม การวัดประเมินและการจัดการความรู้ Control,Measurement,Evaluation and Knowledge Management

สรุปผลการอบรมของวัน พุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2553  ซึ่งเป็น Module 8

การควบคุม การวัดประเมินและการจัดการความรู้ Control,Measurement,Evaluation and Knowledge Management โดย ดร.โสภาค วิริโยธิน

บทสรุปของ Module นี้ ดังนี้

เป็นเสมือนเส้นเลือดเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษา จากแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้ครบวงจร และมีการป้องกลับเพื่อดำเนินการปรับปรุง ทำให้การบริหารสถานศึกษามีความพร้อมในการรับข้อมูลที่มีคุณภาพเชื่อถือได้และใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ การจัดการความรู้เป็นการสร้างสินทรัพย์ทางความรู้ให้อยู่กับสถานศึกษาโดยการพัฒนาอย่างเป็นระบบให้องค์ความรู้ถูกถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา และมีการแบ่งปันความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปใช้ปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้โรงเรียนมีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด

ส่วนประเด็นสำคัญของ Module นี้

  1. การควบคุม (Controlling) คือ การดำเนินการบางสิ่งที่เกิดขึ้นตามทิศทางที่ได้วางแผนไว้ ทำการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และทำการแก้ไขเมื่อถึงคราวจำเป็น เพื่อทำให้เกิดความแน่ใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการมีประสิทธิผลขององค์การ
  2. การประเมิน (Evaluation) คือ การตัดสินคุณค่าของสิ่งที่ถูกวัด โดยเทียบกับเกณฑ์ จุดเน้นของการประเมินอยู่ที่ความยุติธรรมและความเหมาะสมของเกณฑ์ที่ใช้ในการตัดสินที่มีความโปร่งใส เปิดเผย นอกจากนี้ การประเมินผลที่ดีต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่มีความตรงและเชื่อถือได้ ซึ่งได้มาจากกระบวนการวัดผลที่มีคุณภาพซึ่งสามารถให้ผลการวัดที่ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
  3. การจัดการความรู้ (Knowledge Management :KM) หมายถึงกระบวนการที่องค์การใช้ในการระบุความรู้ที่จำเป็นและต้องการจัดเก็บ การสรรหาและสกัดความรู้ทั้งในตัวบุคคลและความรู้ขององค์การ การแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ระหว่างกัน การจัดระบบและการสร้างความรู้ใหม่เพื่อใช้งาน การประยุกต์ใช้ความรู้ รวมทั้งการรวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็นระบบโดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ความรู้เหล่านั้นขับเคลื่อนองค์การไปสู่สัมฤทธิผลตามจุดมุ่งหมาย
Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การควบคุม การวัดประเมินและการจัดการความรู้, โครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ และติดป้ายกำกับ , , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

1 ตอบกลับที่ การควบคุม การวัดประเมินและการจัดการความรู้ Control,Measurement,Evaluation and Knowledge Management

  1. Pingback: 2010 in review « ผอ.หาษบูเลาะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s