การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management

วัน พุธ ที่ 5 เดือน สิงหาคม 2553

วันนี้สรุป Module 6 เรื่อง การบริหารการเปลี่ยนแปลง Change Management โดยมีวิทยากร คือ นายนิยม ชูชื่น และ นายชิตพงษ์  พรมจันทร์

ทำไมต้องเปลี่ยนแปลง ?

เพราะ สังคมเปลี่ยน คือ สังคมอุตสาหกรรม สังคมวัตถุนิยม สังคมตะวันตก สังคมข้อมูล ข่าวสาร ความทันสมัย สังคมคอมพิวเตอร์ และเพราะโลกาภิวัฒน์

พลังจากภายนอก (External Force) ได้แก่ ผู้บริโภค เทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม รัฐบาล

พลังจากภายใน (Internal Force)ได้แก่ เป้าหมาย นโยบาย เทคโนโลยี ผู้ร่วมงาน

คำที่หมายถึงการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การพัฒนา ความก้าวหน้า ความเจริญ การปรับขยาย การเพิ่ม พัฒนาการ ความทันสมัย การเอาอย่างตะวันตก การเอาอย่างอเมริกา วิวัฒนาการ การปฏิรูป การปฏิวัติ

มิติของการเปลี่ยนแปลง

 1. ต้องมีเป้าหมาย
 2. ต้องมีทิศทาง
 3. ความเร็ว

ทำไมองค์การจึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง

 • องค์การมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
 • องค์การมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย
 • องค์การมีการเปลี่ยนผู้บริหาร
 • องค์การต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและกระบวนทัศน์ในการจัดการยุคปัจจุบัน

กระบวนทัศน์ทางการบริหารจัดการในปัจจุบัน

 1. Globalization (การเชื่อมโยงและเติบโตตามโลก)
 2. Knowledge-Based (ทำงานบนพื้นฐานความรู้)
 3. Networking (เครือข่าย)
 4. Current Issues (แก้ปัญหาปัจจุบัน)
 5. Good Governance (หลักธรรมาภิบาล)
 6. Decentralization (กระจายอำนาจ)
 7. Individual (เน้นคน)
 8. Out of the box (คิดนอกกรอบ)

การปรับกระบวนทัศน์การทำงาน

เดิม

 • ทำตามระเบียบ
 • ทำงานตามนายสั่ง
 • ปกปิด/หวงข้อมูล
 • การคิดเหมือนกัน
 • ยึดติดความรู้ภายนอก
 • จุดร่วมคือนาย
 • การมองแยกส่วน

ใหม่

 • ทำเพื่อคุณภาพ/นักเรียน
 • สร้างสรรค์/ไม่รอสั่ง
 • แลกเปลี่ยนเรียนรู้
 • การคิดหลากหลาย
 • เน้นความรู้ในตัวคน
 • จุดร่วมคือองค์การ
 • การมองทั่งระบบ

ผู้นำแบบไหน เป็นผู้นำเป็นการเปลี่ยนแปลง

 • Brain : วางแผนคิดเป็น เคารพสิทธิ์คนอื่น
 • Eyes : มองการณ์ไกล
 • Ears : ฟังมากกว่าพูด
 • Mouth : ปิยวาจา / เก่งคน
 • Lung : ” ซักฟอก” จริยธรรม จรรยาบรรณของตนเองอยู่เสมอ
 • Heart : เมตตา กรุณา ซื่อสัตย์ ยุติธรรม ภักดี
 • Stomach : เลือกย่อย ดูดซึมสารสนเทศที่ได้
 • Hands : เก่งงาน/ทำมากกว่าพูด
 • Waist: ความยืดหยุ่น
 • Briefcase : แหล่งข้อมูล

ศิลปะในการเป็นผู้นำที่มีคุณภาพ

 • มีความรับผิดชอบ
 • มีความสามารถในการรับรู้
 • มีความสามารถในการติดต่อสื่อสาร
 • มีความสามารถในการให้ความเป็นธรรม
 • มีความสามารถในการจัดลำดับความสำคัญของงานได้ถูกต้อง
 • มีความสามารถในการเลือกใช้ผู้ตามทุกคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 • มีวิสัยทัศน์ที่ดี

(ยังมีต่อ)

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน การบริหารการเปลี่ยนแปลง, โครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s