การปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice (ต่อ)

ทุกส่วนส่วนล้วนสำคัญ

ทีม (Teamwork)

 1. การทำงานเป็นทีมในองค์การ
 2. ผู้ปฏิบัติต้องรู้บทบาทและหน้าที่ของตนเอง
 3. ให้ความสำคัญและเอาใจใส่แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนด้วยเป็นธรรม
 4. ทุกคนที่ปฏิบัติงานร่วมกันจะต้องได้รับผลประโยชน์

คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพ

 1. กล้าตัดสินใจ
 2. ไวต่อข้อมูล
 3. เพิ่มพูนวิสัยทัศน์
 4. ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์ผลงาน
 5. ประสานสิบทิศ
 6. คิดสร้างสรรค์วิธีการทำงานใหม่ ๆ
 7. จูงใจเพื่อนร่วมงาน
 8. ทนทานต่ออุปสรรค
 9. รู้จักยืดหยุ่นตามสถานการณ์
 10. บริหารแบบมีส่วนร่วม

ข้อคิด : มือติดดาว เท้าติดดิน , ต้องให้โอกาส

บทบาทผู้เกี่ยวข้องในการสร้างโอกาสการเรียนรู้ 3 บทบาท

M1. Moral Supporter (บทบาทผู้ให้กำลังใจ) การให้กำลังใจเพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

M2. Monitor (บทบาทผู้ใส่ใจกำกับ) การใส่ใจกำกับติดตามให้ประพฤติและปฏิบัติตนในทิศทางที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

M3.Mentor (บทบาทผู้สนับสนุนส่งเสริม) การเป็นพี่เลี้ยงที่สนับสนุนส่งเสริมให้มีโอกาสในการพัฒนาตนสู่เป้าหมายที่กำหนด

ข้อคิดที่น่าคิด

ยังไม่รวย       อยู่อย่างรวย             จะไม่รวย

ยังไม่จน         อยู่อย่างจน              จะไม่จน

ยังไม่รู้            ทำเป็นรู้                    จะไม่รู้

ยังไม่โง่          ทำเป็นโง่                  จะไม่โง่

RSR :

R = Routine Work >>> งานปกติ

S = Special Work >>> งานพิเศษ

R = Reporting Work >>> รายผลความก้าวหน้าโครงการ งาน

ข้อคิดในการทำงาน

ความสำเร็จ   ของงาน   ทั้งใหญ่น้อย

ไม่ใช่    คอยนินทา    หรือสาไถย

“ทำ” เท่านั้น   เสร็จทุกครั้ง   เมื่อตั้งใจ

งานใดใด   เผด็จผล   เพราะตนทำ

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน การปฏิบัติที่เป็นเลิศ, โครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s