แนวการเขียนข้อสอบ

สวัสดีเพื่อนผู้บริหารทุกท่าน

ผมคิดว่าหลาย ๆ เขตพื้นที่ คงจะอบรมจบไปแล้ว และก็มีอีกหลายเขตพื้นที่กำลังอบรมอยู่ ในฐานะคนที่อบรมจบไปแล้ว และได้ทำข้อสอบไปแล้ว  วันนี้เพื่อให้ท่านได้เตรียมตัวในการทำข้อสอบ ผมขอยกแนวทางในการเขียนข้อสอบพอสังเขป ดังนี้

คำถาม ถามว่า ให้ท่านเขียนแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาของท่าน  ใช้เวลา 1.30 น.

แนวในการเขียน

1. กล่าวถึง บริบท สำรวจข้อมูล ปัญหา SWOT

2. วิสัยทัศน์ กล่าวถึง

 • บอกคุณภาพในอนาคต
 • ชัดเจนปฏิบัติได้

3. พันธกิจ กล่าวถึง

 • การบริหาร ทั้ง 4 ด้าน
 • กิจการ นักเรียน เทคโนโลยี และความสัมพันธ์กับชุมชน

4. ยุทธศาสตร์    มีการสื่อรับรู้กันกับผู้ปฏิบัติ มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์

5. เป้าประสงค์ เป้าหมายที่จะบรรลุผลในประเด็นยุทธ์ศาสตร์

 • ระบุตัวชี้วัด/ตัวบ่งชี้
 • มีความสัมพันธ์กับมาตรฐานการศึกษา
 • สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

6. ค่าเป้าหมาย

 • ระบุค่า (ตัวเลข) ที่ต้องการไปถึง
 • ระบุหน่วยวัด

7. กลยุทธ์  ทำอย่างไรจึงจะบรรลุค่าเป้าหมาย  มีแผนงาน โครงการรองรับ

8. แผนปฏิบัติการ ทำแผนในรูปบรรยาย หรือ แผนดำเนินงาน ช่องตาราง ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ให้บรรยายสั้น ๆ ในช่องตาราง ถึง แผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ

9. การใช้องค์ความรู้ 9 โมดูล  กล่าวถึง องค์ความรู้จากแต่ละเรื่อง โดยพูดแต่ละเรื่อง ใช้ประกอบการดำเนินการในแผน

10. สรุป ความสัมพันธ์เชื่อมโยง ความท้าทาย แปลกใหม่ ของแผนงาน/โครงการ ฯลฯ

ขอให้โชคดี ทำข้อสอบได้ทุกคน

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน แนวการเขียนข้อสอบ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

3 ตอบกลับที่ แนวการเขียนข้อสอบ

 1. karan peng-on พูดว่า:

  เราต้องการตัวอย่างการตอบข้อสอบ(เขียนตั้งแต่ข้อ1-10)ของการอบรม 9 โมดูลเพื่อนำมาเป็นแนวทางในการสอบผู้บริหารสถานศึกษาในอนาคตให้ ผอ.หาษบูเลาะตอบนะ

 2. bluesuvit พูดว่า:

  อ่าน และฝึกครับ

  ความเพียรมาก่อนครับ

  ความสำเร็จจึงจักตามมา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s