ก.พ.สั่งปรับเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ รอชง ครม.

ที่ประชุม ก.พ.-คลัง ไฟเขียวปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ ตั้งแต่วุฒิ ปวช.-ป.เอก ภายใน 2 ปี เตรียมเสนอ ครม. 4 ตุลาคมนี้ หากผ่านเริ่มปรับตั้งแต่ 1 ม.ค.55

วานนี้ (29 กันยายน) มีแหล่งข่าวเปิดเผยถึงการประชุมระหว่างสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง และผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ารือเรื่องการปรับฐานเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ เพื่อให้สอดรับกับมติ ครม.ที่อนุมัติให้ปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการเข้าใหม่ที่จบปริญญาตรีขั้นต่ำ เป็น 15,000 บาท โดยที่ประชุมได้ข้อสรุปจะให้ปรับฐานเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ ตั้งแต่วุฒิ ปวช.ไปจนถึงปริญญาเอก ในช่วงเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 ดังนี้

กลุ่มข้าราชการวุฒิ ปวช.

ปัจจุบัน ผู้ที่ทำงานมาแล้ว 1 ปีมีเงินเดือนต่ำสุดที่ 6,400 บาท ส่วนผู้ที่ทำงานมา 10 ปี มีเงินเดือนต่ำสุดอยู่ที่ 14,000 บาท ดังนั้นจะมีการปรับฐานเงินเดือน คือ

– ข้าราชการวุฒิ ปวช.ที่ทำงานมาแล้ว 1-2 ปี ปีแรกจะได้ปรับฐานเงินเดือนขึ้น 1,200 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,380 บาท

– ข้าราชการวุฒิ ปวช.ที่ทำงานมาแล้ว 3-4 ปี ปีแรกจะได้ปรับขึ้น 1,000 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้นอีก 1,000 บาท

– ข้าราชการวุฒิ ปวช.ที่ทำงานมาแล้ว 5-6 ปี ปีแรกจะได้ปรับขึ้น 800 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้นอีก 700 บาท

– ข้าราชการวุฒิ ปวช.ที่ทำงานมาแล้ว 7-8 ปี ปีแรกได้ปรับขึ้น 600 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 400 บาท

– ข้าราชการวุฒิ ปวช.ที่ทำงานมาแล้ว 9-10 ปี ปีแรกได้ปรับขึ้น 400 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 100 บาท

ดัง นั้น เมื่อมีการปรับฐานเงินเดือนภายใน 2 ปีแล้ว ข้าราชการเก่าที่จบ ปวช.ที่ทำงานมา 1 ปี จะมีเงินเดือน 10,690 บาท ส่วนผู้ที่ทำงานมา 10 ปี จะมีเงินเดือน 17,110 บาท

กลุ่มข้าราชการวุฒิ ปวส.

ปัจจุบันผู้ที่ทำงานมาแล้ว 1 ปีมีเงินเดือนต่ำสุดที่ 7,670 บาท และผู้ที่ทำงานมาแล้ว 10 ปี มีเงินเดือนต่ำสุดอยู่ที่ 16,710 บาท ดังนั้นจะมีการปรับฐานเงินเดือน คือ

– ข้าราชการวุฒิ ปวส.ที่ทำงานมาแล้ว 1-2 ปี ปีแรกปรับขึ้น 1,290 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,590 บาท

– ข้าราชการวุฒิ ปวส.ที่ทำงานมาแล้ว 3-4 ปี ปีแรกปรับขึ้น 1,000 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,200 บาท

– ข้าราชการวุฒิ ปวส.ที่ทำงานมาแล้ว 5-6 ปี ปีแรกปรับขึ้น 800 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 900 บาท

– ข้าราชการวุฒิ ปวส.ที่ทำงานมาแล้ว 7 ปี ปีแรกปรับขึ้น 600 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 600 บาท

– ข้าราชการวุฒิ ปวส.ที่ทำงานมาแล้ว 8 ปี ปีแรกปรับขึ้น 400 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 300 บาท

– ข้าราชการวุฒิ ปวส.ที่ทำงานมาแล้ว 9-10 ปี ปีแรกปรับขึ้น 200 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 100 บาท

ดังนั้น เมื่อมีการปรับฐานเงินเดือนภายใน 2 ปีแล้ว ข้าราชการเก่าที่จบ ปวส.ที่ทำงานมา 1 ปี จะมีเงินเดือน 12,010 บาท ส่วนผู้ที่ทำงานมา 10 ปี จะมีเงินเดือน 19,810 บาท

กลุ่มวุฒิปริญญาตรี

ปัจจุบัน ผู้ที่ทำงานมาแล้ว 1 ปี มีเงินเดือนต่ำสุดอยู่ที่ 9,140 บาท และผู้ที่ทำงานมาแล้ว 10 ปี มีเงินเดือนต่ำสุดที่ 19,910 บาท ดังนั้นจะมีการปรับฐานเงินเดือน คือ

– ข้าราชการวุฒิปริญญาตรี ทำงานมาแล้ว 1 ปี ปีแรกปรับขึ้น 2,540 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 3,320 บาท

– ข้าราชการวุฒิปริญญาตรี ทำงานมาแล้ว 2-3 ปี ปีแรกปรับขึ้น 2,100 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 2,800 บาท

– ข้าราชการวุฒิปริญญาตรี ทำงานมาแล้ว 4 ปี ปีแรกปรับขึ้น 1,700 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 2,300 บาท

– ข้าราชการวุฒิปริญญาตรี ทำงานมาแล้ว 5-6 ปี ปีแรกปรับขึ้น 1,300 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,800 บาท

– ข้าราชการวุฒิปริญญาตรี ทำงานมาแล้ว 7-8 ปี ปีแรกปรับขึ้น 900 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,300 บาท

– ข้าราชการวุฒิปริญญาตรี ทำงานมาแล้ว 9 ปี ปีแรกปรับขึ้น 500 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 800 บาท

– ข้าราชการวุฒิปริญญาตรี ทำงานมาแล้ว 10 ปี ปีแรกปรับขึ้น 100 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 300 บาท

ดัง นั้น เมื่อมีการปรับฐานเงินเดือนภายใน 2 ปีแล้ว ข้าราชการเก่าที่จบปริญญาตรีที่ทำงานมา 1 ปี จะมีเงินเดือน 16,310 บาท ส่วนผู้ที่ทำงานมา 10 ปี จะมีเงินเดือน 23,810 บาท

กลุ่มวุฒิปริญญาโท

ปัจจุบันผู้ที่ทำงานมาแล้ว 1 ปีมีเงินเดือนต่ำสุดที่ 12,600 บาท และผู้ที่ทำงานมาแล้ว 10 ปี มีเงินเดือนต่ำสุดอยู่ที่ 23,110 บาท ดังนั้นจะมีการปรับฐานเงินเดือน คือ

– ข้าราชการวุฒิปริญญาโท ทำงานมาแล้ว 1 ปี ปีแรกปรับขึ้น 2,700 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 2,300 บาท

– ข้าราชการวุฒิปริญญาโท ทำงานมาแล้ว 2 ปี ปีแรกปรับขึ้น 1,800 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 2,000 บาท

– ข้าราชการวุฒิปริญญาโท ทำงานมาแล้ว 3-4 ปี ปีแรกปรับขึ้น 1,500 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,700 บาท

– ข้าราชการวุฒิปริญญาโท ทำงานมาแล้ว 5 ปี ปีแรกปรับขึ้น 1,200 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,400 บาท

– ข้าราชการวุฒิปริญญาโท ทำงานมาแล้ว 6 ปี ปีแรกปรับขึ้น 900 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,100 บาท

– ข้าราชการวุฒิปริญญาโท ทำงานมาแล้ว 7 ปี ปีแรกปรับขึ้น 600 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 900 บาท

– ข้าราชการวุฒิปริญญาโท ทำงานมาแล้ว 8 ปี ปีแรกปรับขึ้น 300 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 600 บาท

– ข้าราชการวุฒิปริญญาโท ทำงานมาแล้ว 9-10 ปี ปีแรกปรับขึ้น 100 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 300 บาท

ดัง นั้น เมื่อมีการปรับฐานเงินเดือนภายใน 2 ปีแล้ว ข้าราชการเก่าที่จบปริญญาโทที่ทำงานมา 1 ปี จะมีเงินเดือน  18,710 บาท ส่วนผู้ที่ทำงานมา 10 ปี จะมีเงินเดือน 26,610 บาท

กลุ่มวุฒิปริญญาเอก

ปัจจุบัน ผู้ที่ทำงานมาแล้ว 1 ปีมีเงินเดือนต่ำสุดที่ 17,010 บาท และผู้ที่ทำงานมาแล้ว 10 ปี มีเงินเดือนต่ำสุดอยู่ที่ 28,110 บาท ดังนั้นจะมีการปรับฐานเงินเดือน คือ

– ข้าราชการวุฒิปริญญาเอก ทำงานมาแล้ว 1-2 ปี ปีแรกปรับขึ้น 1,690 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,800 บาท

– ข้าราชการวุฒิปริญญาเอก ทำงานมาแล้ว 3-5 ปี ปีแรกปรับขึ้น 1,200 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 1,200 บาท

– ข้าราชการวุฒิปริญญาเอก ทำงานมาแล้ว 6-8 ปี ปีแรกปรับขึ้น 800 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 600 บาท

– ข้าราชการวุฒิปริญญาเอก ทำงานมาแล้ว 9-10 ปี ปีแรกปรับขึ้น 400 บาท ปีที่ 2 ปรับขึ้น 600 บาท

ดัง นั้น เมื่อมีการปรับฐานเงินเดือนภายใน 2 ปีแล้ว ข้าราชการเก่าที่จบปริญญาเอกที่ทำงานมา 1 ปี จะมีเงินเดือน  24,810 บาท ส่วนผู้ที่ทำงานมา 10 ปี จะมีเงินเดือน 33,210 บาท

ทั้ง นี้ ที่ประชุมเตรียมจะนำเสนอแนวทางการปรับฐานเงินเดือนเข้าสู่ที่ประชุม ครม. เพื่อพิจารณาในวันอังคารที่ 4 ตุลาคมนี้ โดยจะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2555 คาดว่าจะใช้งบประมาณในปีแรกเพิ่มขึ้น 8,000 ล้านบาท ส่วนปีที่ 2 จะใช้งบประมาณเพิ่มขึ้นอีก 15,000 ล้านบาท

ที่มา : http://hilight.kapook.com/view/51339

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน เงินเดือน และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

7 ตอบกลับที่ ก.พ.สั่งปรับเงินเดือนข้าราชการทั้งระบบ รอชง ครม.

 1. musichiso พูดว่า:

  โหคราวนี้ได้รวยแน่ๆเลย

 2. อรดา สกุลพงษ์ พูดว่า:

  ข้าราชการวุฒิ ม.6 ล่ะครับ หงอย เห็นปรับตั้งแต่วุฒิ ปวช.ขึ้้้นไป ทหาร,ตำรวจ ชั้นผู้น้อยวุฒิ ม.6 ปรับอย่างไร ปรับหรือไม่ เป็นข้าราชการเหมือนกัน อยากทราบข้อมูล กรุณาชี้แจงหน่อยครับ

 3. jjjj พูดว่า:

  ใช้สองส่วนไหนคิดวิธีการนี้ ทำไมคนที่ทำงานยิ่งนานคพวกคุณถึงไม่เห็นคุณค่า โดยเพาะข้าราชการครู จะเกิดความเหลื่อมล้ำมาก ครูที่บรรจุ 3 ปีได้ปรับเงินเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงเท่ากับพวกที่ทำงานมา 6 ปี แล้วยังจะมาปรับเพิ่มให้ มากกว่าอีก ยิ่งอายุงานน้อยยิ่งได้ปรับมากกว่าอีก อยากทราบว่าพวกท่านใช้สูตรไหนคิด นี่หรือความยุติธรรม คิดรอบคอบแล้วหรือ คลอบคลุมหรือยัง ประสบการณยิ่งมากยิ่งปรับขึ้นน้อยหรือ มันตรงกันข้ามกับความเป็นจริงนะ ที่ไหนเขาทำกันเอกชนเขายังให้ตามประสบการณ์เลย ถ้าไม่ทบทวนใหม่ ความวุ่นวายเกิดขึ้นแน่

 4. took พูดว่า:

  ข้อมูลบอกว่าข้าราชการที่จบปริญญาตรีมีรายได้ตำ่สุด 19,910 บาท แต่ดิฉันรับราชการมา 9 ปี (ชำนาญการ) ตอนนี้เงินเดือน 16,010 บาท ซึ่งยังไม่ถึงขั้นต่ำที่ว่าเลยค่ะ แล้วถ้าปรับฐานเงินเดือน ดิฉันจะเข้าเกณฑ์ไหนค่ะ สงสัยมากเลยค่ะ แล้วถ้าปรับจริง ๆ อย่างที่ว่า จะมีผลย้อนหลังเท่ากับที่ปรับค่าครองชีพมั๊ยค่ะ กลุ่มเดียวกับดิฉันก็สงสัยกันมาก ช่วยตอบให้หายข้อสงสัยทีค่ะ
  8 มกราคม 2555

 5. คนเก่า พูดว่า:

  เอาอะไรคิดครับ คนที่ทำงานมาเป้น ๑๐ ปี มีภาระมากก่วาเงินเดือนที่ได้เเทบจะไม่พอกินทั้งลูกทั้งเมีย แล้วกำลังใจในการทำงาน มันจะมีเหรอ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s