นิเทศการสอนโดยใช้ทฤษฎีเชิงระบบ

นิเทศการจัดการเรียนการสอน1คุณภาพการศึกษาไทย มีการกล่าวถึงกันมากในปัจจุบันนี้ สืบเนื่องจากรายงานการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลก “เวิลด์ อีโคโนมิค ฟอรั่ม” ที่จัดอันดับคุณภาพการศึกษาของไทยในกลุ่มประเทศอาเซียนอยู่ในอันดับที่ 8 ขณะที่กัมพูชา อันดับ 6 และเวียดนาม อันดับ 7 โดยผลการจัดอันดับนี้ระบุว่า เงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประเทศมีระบบการศึกษาที่ดี และการที่ครูอาจารย์มีเงินเดือนสูงก็ไม่ได้มีผลทำให้ความสามารถในการสอนสูง ตามไปด้วย

ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของทุกคนที่ต้องช่วยกันโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษา ในบทความนี้ ผู้เขียนในฐานะผู้บริหารสถานศึกษา จึงได้ตระหนักกับคุณภาพการศึกษา จึงได้คิดค้นวิธีการที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สูงขึ้น โดยตั้งบนข้อสมมุติฐานว่า คุณภาพการศึกษาจะเกิดได้ ก็ต่อเมื่อครูผู้สอนมีคุณภาพ มาเป็นปัจจัยต้น ๆ

ผู้เขียนจึงได้ทดลอง โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงพัฒนามาใช้ โดยการนิเทศการสอนโดยนำทฤษฎีเชิงระบบมาเป็นตัวขับเคลือน โดยมีวิธีการดังนี้

Input : คือขั้นตอนการเตรียมครู โดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการเขียนแผนจัดการเรียนรู้ โดยเน้นการเขียนแผนอย่างมีคุณภาพ ให้มีคุณครูมีการศึกษาหลักสูตร และวิเคราะห์หลักสูตร แล้วจึงมาเขียนแผนจัดการเรียนรู้ ที่ต้องประกอบด้วย ใบงาน แบบประเมินผล  ซึ่งในขั้นตอนนี้ จากประสบการณ์ของผู้เขียน พบว่าครูส่วนใหญ่ ไม่ได้ศึกษาหลักสูตร หรือศึกษาหลักสูตรไม่จริงจัง น่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณภาพการศึกษาตกต่ำ

Process : คือ การตอนการนำแผนจัดการเรียนรู้ไปใช้  ในขั้นตอนนี้ผู้เขียนต้องการติดตามและประเมินผลว่าคุณครูได้ใช้แผนจัดการเรียนรู้ตามที่เขียนหรือไม่? และใช้แผนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่า?

Output : คือ นักเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามแผนหรือเปล่า ? มากน้อยจำนวนเท่าไร? ซึ่งในขั้นตอนนี้ เป็นเรื่องคุณภาพล้วน ๆ ที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าคุณครูสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่? และจะเป็นการ Recheck ตัวครูเองด้วย สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่?

Outcome : คือ การวัดความพึงพอใจของนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน และกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน มีความพึงพอใจของการสอนของครูหรือไม่? ซึ่งในขั้นตอนนี้ผู้เขียนยังไม่ได้ทำการประเมิน เนื่องจากกิจกรรมนี้เพิ่งจะเริ่มทดสอบ

ข้อสังเกต : ถ้าครูได้เขียนแผนจัดการเรียนรู้อย่างถูกต้อง ได้เตรียมตัวสอนมาเป็นอย่างดี จะส่งผลให้นักเรียนเรียนอย่างสนุก

ได้ผลอย่างไร ผู้เขียนจะมาเขียนให้อ่านในโอกาสต่อไป

Advertisements
เรื่องนี้ถูกเขียนใน บทความ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

4 ตอบกลับที่ นิเทศการสอนโดยใช้ทฤษฎีเชิงระบบ

 1. ซารีนา พูดว่า:

  การนิเทศการสอนเป็นการช่วยเหลือครูในการเตรียมการจัดกิจกรรม สามารถปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ก่อให้เกิดประโยนช์แก่ผู้เรียนเต็มที่

  • hasbulah พูดว่า:

   ถูกต้องครับ . เป็นงานที่ผู้บริหารควรทำเป็นอย่างยิ่ง ถ้าหากครูสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ทุกอย่างจะเป็นไปด้วยดี เรื่องอื่น ๆ จะแก้ง่ายนิดเดียว

 2. izhan bahakhiri พูดว่า:

  ก่อนอื่นต้องขอชมเชยผอ.ว่าสามารถเขียนบทความได้ดี อ่านง่าย เข้าใจง่าย ไม่ยืดเยื้อและตรงประเด็น เนื้อหาก็มีความยาวที่เหมาะสม สามารถอ่านได้ทุกคน(ทั้งคนที่ขยันอ่านหนังสือและขี้เกียจอ่านหนังสือ)
  โดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่า ผลสำฤทธิ์ของเด็กหรือคุณภาพการศึกษาจะดีหรือไม่นั้น มันขึ้นอยู่กับคุณภาพและความรับผิดชอบของครูเป็นสำคัญ เพราะหากครูผู้สอนเป็นคนเก่ง มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบ มีความตระหนัก และทุ่มเทให้กับการสอนอย่างเต็มความสามารถ ผมว่าการเรียนการสอนจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอน เพราะคุณภาพและความรับผิดชอบของครูนี่แหละจะเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุด การแก้ปัญหาโดยการเพิ่มเงินเดือนครูให้สูงขึ้นนั้นไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องในยามนี้ แต่จะเป็นวิธีการที่ถูกต้องในอนาคต
  สาเหตุที่ทำให้คุณภาพการศึกษาของไทยตกต่ำหรือได้ผลที่ไม่น่าพอใจนักในปัจจุบันนี้ ก็มาจากค่านิยมของไทยเองนั่นแหละ เพราะสังคมไทยแต่ไหนแต่ไรมักไม่ให้ความสำคัญกับอาชีพครู โดยจะมองว่าอาชีพครูเป็นอาชีพที่กระจอก ไม่โก้หรู ไม่เท่ และไม่สามารถนำมาซึ่งเงินตราจำนวนมาก และจะไปเชิดชูอาชีพอื่นๆแทน เช่น หมอ วิศวะ สถาปนิก ทนายความ ตำรวจ ทหาร เป็นต้น ทำให้ไม่ค่อยมีใครอยากมาเป็นครู คนที่รู้สึกว่าตัวเองเกิดมาเก่งหน่อยก็มักจะไปเรียนทางด้านอื่นแทน เช่น เรียนแพทย์ เรียนกฎหมาย วิศวะ เป็นต้น ส่วนผู้ที่เป็นผู้ปกครองก็เช่นกัน หากพบว่าลูกตัวเองเป็นคนเก่งหน่อย หรือสมองดีหน่อย ก็จะให้ลูกตัวเองเรียนแพทย์ เพราะจบออกมาแล้วสามารถเปิดคลีนิก มีเงินเข้ากระเป๋าวันละนับพันบาท ส่วนลูกคนไหนที่เรียนไม่ค่อยเก่ง หรือสมองไม่ค่อยดี คนนั้นแหละที่จะถูกส่งมาเรียนสายสามัญหรือครู หรือพูดง่ายๆก็คือ ไปไหนไม่ได้แล้วจริงๆจึงหันมาเป็นครู แล้วคุณภาพที่ได้ ก็อย่างที่ปรากฏอยู่ทุกวันนี้แหละครับ
  การเพิ่มเงินเดือนครูให้สูงขึ้นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะจูงใจให้คนเก่งๆอยากเป็นครู และหันมาเป็นครูในอนาคตมากขึ้น เมื่อคนระดับหัวกะทิเข้าสู่วงการการศึกษามากขึ้น ถึงตอนนั้นแหละการศึกษาของไทยก็จะมีผลสำฤทธิ์ที่ดีขึ้นและสูงขึ้น

  • hasbulah พูดว่า:

   ครับถูกต้องหมด. เมื่อเราอยู่ตรงจุดนี้แล้ว เราจำเป็นต้องสร้างคุณภาพด้วยการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s