E-Portfolio

ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป

  1. ชื่อ นายหาษบูเลาะ  นามสกุล  สาแม
  2. วัน เดือน ปีเกิด   เกิด วันอาทิตย์ ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2505
  3. ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 56  ถนน ศรีปุตรา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา  รหัสไปรษณีย์ 95000 โทรศัพท์ 073217169  E-mail : hasbulah@hotmail.com Web Site : https://hasbulah.wordpress.com/

ส่วนที่ 2  : ประสบการณ์การทำงาน

  1. ตำแหน่ง/ปัจจุบัน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลือมุ  วิทยฐานะ  ชำนาญการ
  2. โรงเรียนบ้านลือมุ  อำเภอ กรงปินัง  จังหวัด ยะลา
  3. ประวัติการศึกษา
ปี พ.ศ. ระดับชั้น/วุฒิการศึกษา สถาบัน
2551 ปริญญาโท (กศ.ม. การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
2550 ประกาศนิยบัตรบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
2532 ประกาศนิยบัตรบัณฑิต (บัณฑิตอาสาสมัคร) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2529 ปริญญาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (วท.บ.) สาขา สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2525 มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) โรงเรียนคณะราษฎรบำรุงจังหวัดยะลา
2523 มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) โรงเรียนรัชตะวิทยา  จังหวัดยะลา
2520 ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) โรงเรียนบ้านท่าสาป
  1. ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. ตำแหน่ง โรงเรียน สังกัด
2532 อาจารย์ 1 ระดับ 3 บ้านแม่ดง สปอ.แว้ง สปจ.นราธิวาส
2536 อาจารย์ 1 ระดับ 4 บ้านบันนังกูแว สปอ.บันนังสตา สปจ.ยะลา
2538 ผู้ช่วยอาจารย์ใหญ่ บ้านกาตอง สปอ.ยะหา สปจ.ยะลา
2541 อาจารย์ใหญ่ บ้านปาดาฮัน สปอ.รามัน สปจ.ยะลา
2544 อาจารย์ใหญ่ บ้านจะกว๊ะ สปอ.รามัน สปจ.ยะลา
2547 อาจารย์ใหญ่ บ้านตะโละหะลอ อ.รามัน สพท.ยล.1
2549 ผู้อำนวยการโรงเรียน บ้านลือมุ อ.กรงปินัง สพท.ยล.1
  1. การฝึกอบรม/ดูงาน

6.1    เรื่อง…..

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s