คลังเก็บป้ายกำกับ: Evaluation and Knowledge Management

การควบคุม การวัดประเมินและการจัดการความรู้ Control,Measurement,Evaluation and Knowledge Management

สรุปผลการอบรมของวัน พุธ ที่ 4 กรกฎาคม 2553  ซึ่งเป็น Module 8 การควบคุม การวัดประเมินและการจัดการความรู้ Control,Measurement,Evaluation and Knowledge Management โดย ดร.โสภาค วิริโยธิน บทสรุปของ Module นี้ ดังนี้ เป็นเสมือนเส้นเลือดเชื่อมโยงในการขับเคลื่อนการบริหารสถานศึกษา จากแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติให้ครบวงจร และมีการป้องกลับเพื่อดำเนินการปรับปรุง ทำให้การบริหารสถานศึกษามีความพร้อมในการรับข้อมูลที่มีคุณภาพเชื่อถือได้และใช้สารสนเทศให้เกิดประโยชน์ การจัดการความรู้เป็นการสร้างสินทรัพย์ทางความรู้ให้อยู่กับสถานศึกษาโดยการพัฒนาอย่างเป็นระบบให้องค์ความรู้ถูกถ่ายทอดและเก็บรักษาไว้ที่สถานศึกษา และมีการแบ่งปันความรู้ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปใช้ปฏิบัติงาน อันจะส่งผลให้โรงเรียนมีความสามารถในการแข่งขันสูงสุด ส่วนประเด็นสำคัญของ Module นี้ การควบคุม (Controlling) คือ การดำเนินการบางสิ่งที่เกิดขึ้นตามทิศทางที่ได้วางแผนไว้ ทำการเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์และทำการแก้ไขเมื่อถึงคราวจำเป็น เพื่อทำให้เกิดความแน่ใจว่าการดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการมีประสิทธิผลขององค์การ การประเมิน … อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน การควบคุม การวัดประเมินและการจัดการความรู้, โครงการยกระดับคุณภาพครูและผู้บริหารสถานศึกษาทั้งระบบ | ติดป้ายกำกับ , , , | 1 ความเห็น